Gratis levering vanaf 15€ aan aankopen!

Wettelijk verplichte gegevens

U bent op dit moment verbonden met de site www.compactorstore.nl beheert door de vennootschap VIDEO HOME SHOPPING.
Rechtsvorm : S.A.R.L.
Kapitaal : 20.000 euros
Statutaire zetel : Rue des Frères Lumière – 59160 Lomme
Hoofdkantoor : Rue des Frères Lumière – 59160 Lomme
Telefoon : (+33) 03 66 88 11 32.
Handelsregister RCS : LILLE
nummer RCS : 492.691.431
Intracommunautair btw nummer : FR 42 492.691.431
Code APE-NAF : 722C
Siret : 492 691 431 00018
Voorzitter van de publikatie : VIDEO HOME SHOPPING
Logieverstrekker : Eklosion
Statutaire zetel logieverstrekker : Lambersart (59130) - France
E-mailadres van de Webmaster :


De uitgever gaat ermee akkoord zich te houden aan alle wetten met betrekking tot de oprichting en activiteit van een website.

Intellectueel eigendom
De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen, geluiden, grafische elementen, enz. en alle andere onderdelen van de site zijn het exclusieve eigendom van VHS, of worden regelmatig in licentie gegeven. Elke volledige of gedeeltelijke vertoning van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van VHS, is verboden en vormt een inbreuk hierop die bestraft kan worden overeenkomstig artikelen L. 335-2 en volgende van de Wet op intellectueel eigendom.
De merken van VHS en haar partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn ,semi-figuratief of niet, geregistreerde handelsmerken Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van deze merken, elke wijziging, elke verandering aan deze merken en / of logo's zonder de uitdrukkelijke toestemming van VHS is verboden krachtens artikel L. 713-2 van het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom. intellectueel.
Het maken van hyperlinks naar de sitewww.compactorstore.nl is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de directeur van de publicatie. VIDEO HOME SHOPPING kan in geen geval verantwoordelijkheid dragen voor de hyperlinks naar andere sites vanaf de website www.compactorstore.nl.

Persoonsgegevens
Wij informeren u ook dat wij tot uw beschikking staan in het geval dat u besluit om uw recht inzake toegang, rectificatie, vernietiging, beperking van de verwerkingstermijn van uw gegevens uit te oefenen, en ook als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, zo nodig door ons een schriftelijk verzoek op te sturen naar het volgende adres: Rue des Frères Lumière – 59160 Lomme – Frankrijk, vergezeld van en kopie van uw identiteitskaart. Voor uw gemak, bieden we u de mogelijkheid om de bovenstaande rechten uit te oefenen door te schrijven naar . Bovendien kunt u, mocht u dat nodig vinden en meent dat uw rechten zijn geschonden, een klacht indienen bij het Inspectoraat gegevensbescherming Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens, raadpleeg ons Privacybeleid .

Door verder te gaan met uw navigatie op deze site, accepteert u het gebruik van cookies of andere tracers. Meer informatie gebruiksaanwijzing aannemen
Sluiten
Welkom

Meld u aan om vooraf onze privilege-aanbiedingen te ontvangen, deel te nemen aan onze privéverkopen en nieuwe collecties te ontdekken!
En ontvang bovendien voor elke aanmelding …

5aangeboden

op uw eerste bestelling van minimaal 30€!

E-mail*
Captcha