Gratis levering vanaf 15€ aan aankopen!

PRIVACYBELEID & COOKIES

Laatste update: 25 mei 2018

Met dit charter (hierna "het Handvest") definieert en informeert VHS (hierna "de Vennootschap") haar klanten en gebruikers van de e-commerce-site www.compactorstore.nl (hierna "de Website") over hoe het bedrijf de bij hen verzamelde persoonlijke informatie gebruikt en beschermt.

Het Handvest kan te allen tijde door de Vennootschap worden aangepast of geactualiseerd, in het bijzonder om in regel te blijven met alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische evoluties. De datum van herziening zal aan het begin van het nieuwe Handvest worden vermeld. Deze veranderingen gaan de gebruiker aan, daarom is het nodig die laatste regelmatig het Handvest en het gebruik van cookies raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is de Vennootschap VHS, met een kapitaal van € 20.000, geregistreerd bij RCS Lille Métropole onder het nummer 492 691 431 met maatschappelijke zetel in de rue des Frères Lumières, 59160 Lomme.
Het e-mailadres waarop we tevens uw correspondentie met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen, is het volgende: .

2. Waarom verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn voor ons noodzakelijk en worden daarom verzameld, met de volgende doeleinden:
- Het beheer van uw bestellingen
Informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze handelsbetrekkingen. Ze zijn noodzakelijk om u de diensten te kunnen bieden die u van ons verwacht: bestellen, betalen, leveren, geschillen of garanties op producten te behandelen en zo nodig contact met u op te nemen.
- De betaling van uw bestellingen
De beveiligde betaling maakt een snelle afhandeling van uw bestellingen waarbij uw veiligheid gewaarborgd blijft mogelijk. Op het moment van betaling wordt u automatisch doorverwezen naar de server van onze bankpartner. De transactie vindt plaats in veilige modus, waarbij de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens gegarandeerd blijft. Het TLS-encryptieprotocol garandeert dat uw bankgegevens (kaartnummer, vervaldatum en cryptogram), versleuteld op uw eigen computer, noch over het netwerk noch aan de Vennootschap zelf worden doorgestuurd. Om deze reden zullen ze voor elke nieuwe transactie opnieuw worden gevraagd.
Onze bankpartner beschikt over de mogelijkheid om, zonder dat wie daarin kunnen tussenkomen, elke betaling te weigeren.
- Het versturen van nieuwsbrieven en commerciële prospectie langs elektronische weg
Bij het aanmaken van uw account, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief en ervoor kiezen om op geregelde tijdstippen te worden geïnformeerd over de speciale aanbiedingen, privéverkopen en nieuwe collecties die op de Website worden aangeboden. Hiertoe moet u bevestigen dat, als de houder van het e-mailadres, instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief.
U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en u uit te schrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrieven.
Als uitzondering op het voorgaande en in overeenstemming met artikel L 34-5 van het Franse wetboek van posterijen en elektronische communicatie, kunnen wij u via elektronische weg direct marketing toesturen, ook als u uw voorafgaande toestemming niet hebt gegeven, op voorwaarde dat u al een VHS-klant bent, dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen direct marketing bij het aanmaken van uw account en dat het producten of diensten betreft die vergelijkbaar zijn met degene die we u al hebben geleverd. U hebt de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven door op de uitschrijvingslink in elk bericht te klikken.
- Meldingen via e-mails
Als u aankopen doet op VHS, als u een winkelmandje op de site maakt, als u producten in uw "WishList" registreert of als u een of meerdere producten aan vrienden aanbeveelt, dan ontvangt u meldingen en productsuggesties per e-mail. U ontvangt deze e-mails ook als u niet geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. Op deze manier willen we u gepersonaliseerde informatie sturen over producten in ons assortiment, die u mogelijk interesseren op basis van uw laatste aankopen of de interesse die u hebt getoond voor producten. Als u geen productsuggesties meer wenst te ontvangen of, meer in het algemeen, geen reclameboodschappen meer, kunt u zich hier op elk gewenst moment voor uitschrijven. Een kennisgeving in de vorm van tekst (per e-mail of post) gericht aan de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 van het Handvest volstaat hiervoor. U vindt ook een link waarmee u zich afmeldt in elke e-mail.
- Uw opmerkingen, meningen en vragen over producten
Met deze dienst kunnen onze geregistreerde klanten op de Website een mening achterlaten betreffende een product dat is gekocht, een vraag stellen over een product dat op de Website wordt aangeboden of hun ervaringen delen. Gepubliceerde meningen en vragen zijn op elk moment openbaar beschikbaar en beschikbaar op de Website. De klant die deze functionaliteiten gebruikt, machtigt de Vennootschap daarmee om op de site zijn mening of zijn vraag over het product te publiceren en te communiceren. De mening mag niet lasterlijk, beledigend, crimineel, vulgair, kwaadwillig ten aanzien van derden, natuurlijke of rechtspersonen of racistisch zijn. Verder mag deze niet aanzetten tot discriminatie, de eer/reputatie van anderen niet ondermijnen, niet gewelddadig of pornografisch zijn en moet deze, meer in het algemeen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Als zodanig behoudt de Vennootschap zich het recht voor om een bericht te verwijderen wanneer dat niet voldoet aan de bovengenoemde bepalingen.
- Wat u deelt op sociale netwerken en links naar sites van derden
De Website kan links bevatten naar verschillende socialenetwerksites en platforms die worden beheerd op servers van derden, door personen of organisaties waarover wij geen controle hebben (enkele voorbeelden: Facebook, Pinterest, etc.). Daarom kan de Vennootschap op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen of gebruikt op de servers van deze derden. Wij adviseren u om het toepasselijke beleid inzake persoonlijke gegevensbescherming van elke website van derden die u via de Website bezoekt te lezen, om na te gaan hoe uw gegevens zullen worden gebruikt.

3. Welke gegevens verzamelen we en wanneer verzamelen we deze?

Wij verzamelen de gegevens van elke gebruiker van de site, of het nu gaat om een eenvoudige bezoeker of een klant met een account die is ingelogd, wanneer die onze website bezoekt, om die te raadpleging of om iets te bestellen.
Wij verzamelen gegevens rechtstreeks, wanneer:
- u een klantaccount aanmaakt
- u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of de meldingen die door de Website worden aangeboden
- u een bestelling plaatst
- u producten in uw winkelmandje legt met het oog op een toekomstige aankoop
- u een opmerking, een mening, een vraag op de Website schrijft
- u contact opneemt met onze "klantenservice"
- u op de Website surft
- u een "Verlanglijst" aanmaakt en producten toevoegt
- u een formulier invult
- u op een knop klikt met een link naar een sociaal netwerk (Facebook, Pinterest, etc.)
Het is mogelijk om de Website te bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. U zult echter niet kunnen genieten van de meeste diensten aangeboden door de Website.
Om een bestelling te plaatsen, is het aanmaken van een klantaccount vereist. U moet dan de volgende gegevens invoeren om uw account aan te maken: geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum en instemming met het gegevensbeschermingsbeleid.
U moet vervolgens uw factuur- en afleveradres aangeven. Om uw bestelling te verwerken, hebben we uw correcte naam, adres en betalingsgegevens nodig. We hebben uw e-mailadres en telefoonnummer nodig om de ontvangst van uw bestelling en de verzending te bevestigen, en meer in het algemeen om contact met u op te nemen. Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres voor uw login (als gebruikersnaam) wanneer u zich aanmeldt bij uw klantaccount.

Net als de meeste andere websites van verkopers, verzamelen we uw gegevens ook indirect en automatisch, via "cookies".
Op deze manier verzamelen en verwerken wij uw IP-adres, uw verbindingsgegevens en navigatiegegevens, voorkeuren en interesses, ontvangstbevestiging en bevestiging dat u een e-mail hebt gelezen, informatie over het toestel waarmee u verbinding maakt (computer, tablet, telefoon) en uw internetverbinding (bijvoorbeeld: type en versie van uw browser, besturingssysteem), datum en tijd, producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht.
Andere gegevens kunnen ook worden verzameld door onze onderaannemers; dit gaat om actuele informatie van onze vervoerders en andere derden over leveringen en adressen die we gebruiken om onze databases bij te werken, de afhandeling van uw volgende bestellingen te optimaliseren en gemakkelijker te kunnen communiceren.

4. Hoe lang houden we ze bij?

Het bedrijf bewaart uw gegevens alleen voor de duur die nodig is, voor de doeleinden uiteengezet in artikel 2 en in overeenstemming met wettelijke en reglementaire bepalingen. Hoelang we gegevens bijhouden verschilt afhankelijk van de gegevens in kwestie, waarbij de aard en het doel van de verzameling de duurtijd kan doen variëren. Daarnaast leggen sommige wettelijke vereisten een specifieke bewaartermijn op.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich uitschrijft.

Wat uw gebruikersaccount betreft, worden uw facturatiegegevens en alle documenten met betrekking tot een bestelling bewaard gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf het einde van het fiscale jaar waarin je hebt je bestelling geplaatst.

We bewaren de rest van uw gegevens gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van onze contacten. Deze tijd begint to lopen vanaf uw laatste bestelling, uw laatste aanmelding bij uw klantaccount, uw laatste oproep aan de klantenservice, het sturen van een e-mail naar de klantenservice, het klikken op een hyperlink in een e-mail verzonden door VHS, het plaatsen van producten in een winkelmandje zonder de aankoop te voltooien, of een positief antwoord op een e-mail waarin wordt gevraagd of u direct marketing wilt blijven ontvangen aan het einde van de periode van vijf (5) jaar.

Wanneer u dit aanvraagt, wordt uw gebruikersaccount van de Website gedeactiveerd en worden alle persoonlijke gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren geanonimiseerd. In feite kunnen we u dan, definitief en onomkeerbaar, niet langer identificeren noch contact met u opnemen. Alleen factureringsgegevens blijven nog beschikbaar voor een periode van tien (10) jaar.

Buiten de bovengenoemde bewaartijd worden uw gegevens geanonimiseerd om uitsluitend voor statistische doeleinden te worden bewaard.

5. Wie zijn de ontvangers van uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

De Vennootschap verkoopt de persoonlijke gegevens van gebruikers van de Website en zijn diensten niet.

Alleen de Vennootschap ontvangt uw persoonlijke gegevens. Die laatste, hetzij in individuele of samengevoegde hoedanigheid, worden nooit doorgegeven aan een derde partij, met uitzondering van de politie-autoriteiten in het kader van gerechtelijke vorderingen met betrekking tot fraudebestrijding, en de toeleveranciers waar de Vennootschap beroep op doet voor een goede uitvoering van de verleende diensten.
De Vennootschap gebruikt toeleveranciers voor de volgende diensten:
- beveiligde betaling op de site
- levering van uw bestellingen
- opslag van gegevens en de Website
- uitvoering van onderhoud en technische ontwikkelingsactiviteiten op de Website
- het verzenden en opvolgen van promotionele nieuwsbrieven
- de personalisering van onze marketing- en advertentiecampagnes
- het verzamelen van klantrecensies
Alle toeleveranciers, dienstverleners of andere derde partijen die eerder zijn vermeld, zijn gebonden door contractuele verplichtingen om de vertrouwelijkheid en gegevensbescherming te respecteren en om die gegevens uitsluitend te verwerken voor de doeleinden waarvoor de Vennootschap deze aan hen overmaakt.
Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en beschermd door firewalls en antivirus.
We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Gelet op de bijzondere aspecten die inherent zijn aan het internet, is het voor ons echter onmogelijk om de optimale beveiliging van de uitwisseling van informatie over dit netwerk te garanderen.

We streven ernaar om uw gegevens te beschermen, maar we kunnen de absolute veiligheid van de informatie die naar de Website wordt verzonden niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat u uw gegevens verzendt op eigen risico. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inbreuk op de privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die op de Website van kracht zijn.

Als zodanig gaat u ermee akkoord dat de beveiliging van uw informatie ook uw verantwoordelijkheid is. Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u toegang geeft tot uw gebruikersaccount geheim te houden. Deel het in geen enkel geval met derden. Wees ook voorzichtig wanneer u informatie verspreidt op de openbare delen van de site, die door elke gebruiker van de Website kunnen worden geraadpleegd.

6. Overdracht van gegevens buiten de EU

U wordt erop geattendeerd dat gegevens over u door het bedrijf voor de in deze voorwaarden uiteengezette doeleinden mogen worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau hebben met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie, zal het bedrijf elke procedure uitvoeren die vereist is om de garanties te verkrijgen die noodzakelijk zijn om dergelijke overdrachten te beveiligen.
Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten:
- Activiteiten met betrekking tot klantrelaties
- Exploitatie van gegevens op sociale netwerken
- IT-diensten

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven, via elk medium, op de adresgegevens vermeld in artikel 1 van het Handvest.
- Recht op toegang en communicatie van gegevens
U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u aanbelangen.
Vanwege de beveiligings- en vertrouwelijkheidsvereisten bij de verwerking van persoonsgegevens die tot onze verantwoordelijkheid worden gerekend, stellen we u ervan op de hoogte dat uw verzoek slechts wordt verwerkt op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs kunt voorleggen, met name een scan van uw geldige identiteitskaart (indien gevraagd per e-mail) of een ondertekend fotokopie van uw geldige identiteitskaart (in geval van een schriftelijke aanvraag).
De Vennootschap informeert u dat we, indien nodig, het recht hebben om duidelijk onterechte verzoeken (door hun aantal, hun repetitieve of systematische aard) te weigeren.
- Recht op rectificatie van gegevens
Op grond van dit recht geeft de wet u het recht om de rectificatie, bijwerking, vergrendeling of verwijdering van gegevens over u die mogelijk onjuist, verkeerd onvolledig of verouderd zijn, aan te vragen.
- Recht van bezwaar
De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties:
- wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden is gebaseerd, of
- wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.
- Lot van de persoonlijke gegevens na het overlijden
U kunt voortaan algemene en bijzondere richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van de persoonsgegevens na uw overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen van een overledene eisen dat de dood van hun naaste in aanmerking wordt en/of dat er de nodige bijwerkingen worden aangebracht.
- Responstijd
De Vennootschap verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan één (1) maand vanaf de ontvangstdatum te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie, verzet of elk ander verzoek om aanvullende informatie.

8. Cookiebeleid

Ons beleid inzake het gebruik van cookies geeft u de mogelijkheid om de bepalingen die wij implementeren met betrekking tot navigatie op de Website beter te begrijpen. Deze informeert u met name over alle cookies op de Website, hun doel en geeft u aan welke procedure u moet volgen om ze in te stellen.
- Algemene informatie over de cookies op de Website
Als uitgever van de Website gaan we over tot het plaatsen van een cookie op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet, mobiel enz.) teneinde u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de door ons aangeboden diensten te personaliseren.
De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt om de interactiviteit en de prestaties van de Website te verbeteren en om u inhoud te sturen die is aangepast aan uw interesses. Geen van deze gegevens vormt het onderwerp van een communicatie aan derden, behalve wanneer de Vennootschap uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die daartoe bevoegd is.
- Uw voorkeuren voor cookies instellen
U kunt de plaatsing van cookies op elk moment accepteren of weigeren.
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op onze site, verschijnt onderaan op uw scherm een banner met een korte samenvatting van informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de Website (door een nieuwe pagina te laden of door bijvoorbeeld op verschillende elementen van de Website te klikken), u de plaatsing van cookies op uw apparaat accepteert. U wordt ook geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door op het pictogram "Ik ga akkoord" rechts van de banner onder aan uw scherm te klikken.
Als u akkoord gaat, wordt deze banner eenmaal per jaar weergegeven, om de verlenging van uw toestemming te verkrijgen. Als u niet accepteert, wordt deze bij elke bezoek weergegeven.
Afhankelijk van het type cookie is het mogelijk noodzakelijk uw toestemming voor het plaatsen en lezen van cookies op uw apparaat te verkrijgen.
a. Cookies die zijn vrijgesteld van toestemming
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) moet voor sommige cookies op voorhand geen toestemming worden verkregen voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site of uitsluitend bedoeld zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-ID- en authenticatiecookies. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de Vennootschap.
b. Cookies waarvoor uw toestemming vooraf moet worden verkregen
Deze vereiste betreft cookies die zijn uitgegeven door derden en die zijn gekwalificeerd als "persistent" in de mate dat ze op uw apparaat aanwezig blijven totdat ze worden verwijderd of vervallen.
Omdat dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de plaatsing ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, dat u op de onderstaande link kunt terugvinden. Deze cookiefamilie omvat cookies om het publiek te meten, advertentiecookies en cookies voor het delen op sociale netwerken (met name Facebook). Cookies om het publiek te bieden statistieken over het bezoeken en gebruik van verschillende elementen van de Website (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen om de Website ergonomischer te maken.
Verschillende meetinstrumenten worden gebruikt op de Website:
Google Adwords, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is:
Adwords Help - Gegevens verzamelen en gebruiken
Adwords Help - Aangepaste advertentieregels
Adwords Help - De cache wissen en Google Analytics-cookies verwijderen
Google Analytics, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is:
Google Analytics: bescherming van uw gegevens
Cookies voor het delen op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het sociale netwerk in kwestie. Onder voorbehoud van uw toestemming, laten deze cookies u toe om eenvoudig een deel van de inhoud gepubliceerd op de Website te delen, inclusief via een "knop" om te delen afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Op de Website zijn vier soorten cookies voor het delen op sociale netwerken aanwezig:
Facebook, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
Twitter, waarvan het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
YouTube, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=nl
Instagram, inclusief het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is: https://policy.pinterest.com/nl/cookies
- U beschikt over verschillende hulpmiddelen om cookies te configureren
De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd om de plaatsing van cookies is toe te staan. Uw browser biedt u waarschijnlijk de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd afhankelijk van hun uitgever.
Graag willen we u erop wijzen dat het weigeren van de plaatsing van cookies op uw toestel waarschijnlijk uw gebruikerservaring zal veranderen, evenals uw toegang tot bepaalde diensten of functies van de Website. Indien nodig wijst de Vennootschap elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw surferveraing als gevolg van uw keuze om cookies die nodig zijn voor de werking van de Website te weigeren, te verwijderen of te blokkeren.
Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw apparaat verwijderen of instellen om de hoogte te worden gebracht wanneer er nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest alle voordelen van de cookie.
Hieronder vindt u de verschillende tools die voor u beschikbaar zijn om de cookies die op uw apparaat worden geplaatst kunt te configureren.
Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Als u wilt weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de links naar de hulp die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het menu van uw browser:
Chrome: cookies verwijderen, toestaan en beheren in Chrome
Firefox: Cookies in- en uitschakelen
Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren
Opera: Cookies
Safari: MacOS Safari, cookies en websitegegevens beheren

U hebt ook de mogelijkheid om de plaatsing van cookies op uw smartphone te configureren in de instellingen van het besturingssysteem.
Op iOS: Safari voor iOS, geschiedenis, cache en cookies verwijderen
Op Android: cookies verwijderen, autoriseren en beheren in Chrome

Voor meer informatie over de hulpmiddelen om cookies te beheren, kunt u de volgende webpagina van de CNIL raadplegen: Cookies de hulpmiddelen om ze te beheren

Voor elke vraag of extra verzoek om informatie over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen op de adresgegevens vermeld in artikel 1 van het Handvest.

Door verder te gaan met uw navigatie op deze site, accepteert u het gebruik van cookies of andere tracers. Meer informatie gebruiksaanwijzing aannemen
Sluiten
Welkom

Meld u aan om vooraf onze privilege-aanbiedingen te ontvangen, deel te nemen aan onze privéverkopen en nieuwe collecties te ontdekken!
En ontvang bovendien voor elke aanmelding …

5aangeboden

op uw eerste bestelling van minimaal 30€!

E-mail*
Captcha